Tháng: Tháng Một 2020

TẾT – NHỚ VỀ NGUỒN CỘI – CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI

Ngày tết với những vật phẩm dâng lên cúng tổ tiên thì  mâm ngũ quả chiếm một vị trí quan trọng trong ngày Tết của người dân Việt. Bởi đó là một “sản phẩm văn hóa” đã được xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài. Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả …
Call Now Button