Category Archives: Gia đình OSARO

Đây là chuyên mục mà OSARO cũng như người sáng lập suy nghĩ về cuộc sống. Là những chia sẻ về sản phẩm, về phong cách sống, văn hoá, kết nối và về sạch cho cả tương lai

Nước rửa chén OSARO- sạch đến tận tâm hồn

nước rửa chén hữu cơ OSARO

Nước rửa chén – sạch đến tận tâm hồn. Cái kiểu ví von nghe lạ lạ sao nhỉ. Sạch kiểu gì mà sạch đến tận tâm hồn. Uhm đầu tiên ta cùng định nghĩa sạch là thế nào nhé! Sao lại có nước rửa chén sạch tới tận tâm hồn? Theo từ điển Việt Nam […]

Nước rửa chén cho nhà hàng- “ĐỪNG HAM RẺ MÀ COI RẺ SỨC KHOẺ KHÁCH HÀNG”

nước rửa chén cho khách sạn can 20l

Ấy thế mà khi được hỏi người nhân viên đó mới bảo: ”Đảm bảo tuyệt đối về chất lượng”.Thiết nghĩ: Không rõ nguồn gốc thì lấy gì mà đảm bảo. Hài thậtẤy vậy mà nhà hàng vẫn nhập đều cái loại nước rửa chén dành cho nhà hàng ấy. VìCái điều mà chủ nhà hàng […]