Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu OSARO của chúng tôi được đảm bảo:

Công ty hỗ trợ đổi sản phẩm mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm bị chảy, hỏng trong quá trình vận chuyển.

Sẽ hoàn lại 100% số tiền nếu quý khách không hài lòng với sản phẩm.

Thời gian yêu cầu hoàn tiền được tính là 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

Đối với nhà phân phối, đại lý vui lòng xem chính sách này trong hợp đồng phân phối.