Các hoạt động Mua hàng – Thanh toán dựa trên các hình thức:

Thanh toán tiền mặt

  1. Đặt hàng trên trang web: https://proqed.com – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
  2. Đặt hàng qua điện thoại – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)
  3. Đặt hàng qua email – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng:

  1. Đặt hàng trên trang web: https://proqed.com – Tiến hành giao hàng sau khi đã nhận được số tiền chuyển khoản.
  2. Đặt hàng qua điện thoại – Tiến hành giao hàng sau khi đã nhận được số tiền chuyển khoản.
  3. Đặt hàng qua email – Tiến hành giao hàng sau khi đã nhận được số tiền chuyển khoản.