Nước rửa chén chuyên dụng horeca OSARO 10L

226.000,0VND

Nước rửa chén cho nhà hàng OSARO 10l táo xanh
Nước rửa chén chuyên dụng horeca OSARO 10L

226.000,0VND